ทางเรามีบริการโอนเงินทางธนาคาร เวียดนาม-ไทย โดยอัตราถูกที่สุด และไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

การโอนเงิน การโอนเงิน

1 USD = 22,xxx VND
1 BAHT = 6xx VND
กดไลค์ให้เราทาง Facebook

เงินเวียดนามที่ใช้งานปัจจุบัน

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

ภาพเงินไหม่

เงินเวียดนามเก่าที่ใช้ไม่ได้

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000

เงินเวียดนาม 1000 เงินเวียดนาม 1000